انواع خدمات ترجمۀ رسمی

دارالترجمۀ رسمی دکتر مقصود در استان گیلان، شهر رشت آمادگی دارد تا کلیۀ خدمات مربوط به ترجمۀ رسمی را به شما عزیزان ارائه کند.

ترجمۀ رسمی با مهر مترجم

اگر ترجمۀ اسناد رسمی شما صرفاً نیازمند مهر مترجم رسمی قوۀ قضاییه است، دارالترجمه دکتر مقصود در مدت زمانی کوتاه سفارش شما را به انجام می رساند.

اخذ تاییدیۀ دادگستری

اگر علاوه بر مهر مترجم، اسناد شما نیازمند تأییدیۀ دادگستری است، دارالترجمۀ دکتر مقصود تأییدیه مذکور را برای شما اخذ می کند.

اخذ تأییدیۀ وزارت خارجه

اگر علاوه بر مهر مترجم رسمی و تأییدیۀ دادگستری، اسناد شما نیازمند تأییدیۀ وزارت خارجه هستند، دارالترجمۀ دکتر مقصود این تأییدیه را فراهم می کند.

مترجم همراه در دفترخانه ها

اگر نیازمند مترجم رسمی همراه در دفترخانه های اسناد رسمی به هنگام عقد قراردادها هستید، دارالترجمۀ رسمی دکتر مقصود در کنار شماست.

درباره دارالترجمه دکتر مقصود

دارالترجمه رسمی دکتر مقصود به شماره پروانه 1048 متعلق به استان گیلان است.

دفتر ترجمه دکتر مقصود، دارالترجمه ای رسمی در رشت است که زیر نظر قوه قضائیه به ترجمه اسناد رسمی می پردازد. شماره پروانه این مرکز 1048 است که این مجوز متعلق به استان گیلان می باشد. تمامی متقاضیان ترجمه رسمی در شهر رشت، استان گیلان و حتی استان های مجاور می توانند اسناد خود را برای ترجمه به این دارالترجمه ارسال نمایند.

دارالترجمه رسمی دکتر مقصود بر اساس قوانین حاکم بر ترجمه های رسمی اقدام به ترجمه می نماید.

دفتر ترجمه دکتر مقصود، تمامی اسنادی که قابلیت ترجمه دارند را ترجمه رسمی می نماید. توجه داشته باشید که طبق قوانین حاکم بر ترجمه اسناد رسمی، اسناد قابل ترجمه تعریف شده اند. آن دسته از اسناد قابل ترجمه را می توان با مهر و سربرگ رسمی در اختیار مراجعین قرار داد. اسناد غیر قابل ترجمه رسمی را همچنان می توان ترجمه نمود، اما مهر رسمی بر روی آنها زده نمی شود.

دارالترجمه رسمی دکتر مقصود فرآیند ترجمه رسمی را با سرعت و دقت بالا به انجام می رساند.

در دفتر ترجمه دکتر مقصود، اسناد از مشتریان عزیز دریافت و ثبت سفارش می شوند، توسط مترجم یاران ترجمه می گردند و نهایتاً مترجم رسمی آن ها را کنترل می کند و در صورت تایید ممهور می نماید. در صورت نیاز به تأیید دادگستری، ترجمه ها به دادگستری ارسال می شوند و نهایتاً در صورت نیاز به تأیید وزارت خارجه، به نمایندگی این وزارتخانه فرستاده می شوند.

دارالترجمه رسمی دکتر مقصود در وقت شما عزیزان صرفه جویی می کند و اسناد را درب منزل تحویل می دهد.

در دفتر ترجمه دکتر مقصود، برای وقت مشتریان عزیزان احترام قائلیم و در حالی که خود را مقید می دانیم که با بالاترین سرعت و بهترین کیفیت ترجمه ها را به انجام برسانیم، پیک رایگان در سراسر شهر رشت برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم. پیک رایگان ما اسناد را درب منزل یا محل کار شما دریافت می کند و پس از انجام امور ترجمه، درب محل به شما تحویل می دهد.

درباره ترجمه اسناد

ترجمه اسناد رسمی یکی از تخصصی ترین حوزه های ترجمه است که باید زیر نظر یک مترجم مورد تأیید انجام شود.

ترجمه اسناد رسمی به منظور برگرداندن دقیق اسناد فارسی به زبان های دیگر انجام می گیرد و نهایتاً مهر تأیید مترجم رسمی، به صحت ترجمه رسمیت می بخشد. برخی از نهادها، صرفاً مهر مترجم رسمی را مد نظر قرار می دهند، اما برخی دیگر، علاوه بر مهر مترجم، تأییدیه دادگستری و حتی تأییدیه وزارت امور خارجه را نیز الزام قرار می دهند. ترجمه اسناد رسمی فقط در دارالترجمه های رسمی زیر نظر قوه قضاییه باید انجام شوند.

ما بهترین خدمات ترجمۀ رسمی را برای شما فراهم می کنیم!

فایل ها و آزمون های آنلاین دانش آموزان

مرور پایه نهم

Write proper questions for the following sentences.

1) They are open-fisted and kind.

2) Yes, she is soft-hearted.

3) I am travelling to Shiraz next week.

4) No, they are not booking a hotel.

5) These are Samin's keys.

6) No, we don't buy gold fish in the New Year.

7) Yes, he does. He goes to pool on the weekends.

8) Yes, she has many friends.

9) No, she does not do her homework in a hurry.

10) It opens at 8 a.m. every morning.

11) The police help the lost children.

12) Because ariplane goes faster.

13) She buys stamps from post office.

14) I take a taxi to work.

15) She connected to the net at school.

16) I downloaded it yesterday.

17) We were at home.

18) No, I did not hurt my back.

19) She broke her leg in the park.

20) Yes, they did.